Chương trình phổ biến Pháp luật đến Đoàn viên thanh niên năm 2017

Chương trình phổ biến Pháp luật đến Đoàn viên thanh niên năm 2017

Phổ biến, giáo dục pháp luật là bước đầu tiên của quá trình đưa pháp luật vào cuộc sống; tiền đề giúp mọi người trong xã hội thực hiện phương châm “Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Nhận định này cho thấy công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có vị trí và vai trò hết sức quan trọng trong đời sống xã hội, nó trực tiếp góp phần củng cố các chuẩn mực đạo đức, xây dựng niềm tin, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của mọi công dân, đặc biệt là ý thức chấp hành pháp luật trong  học sinh, sinh viên.

Tuyên truyền Pháp luật

Ngày 19/6/2017, tại cơ  sở I và cơ sở II Đoàn trường Cao đẳng Nghề Đồng Khởi phối hợp Đoàn Thanh niên công an tỉnh Bến Tre tổ chức Chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật trong học sinh, sinh viên theo kế hoạch phối hợp đã kí kết giữa Đoàn trường Cao đẳng Nghề Đồng Khởi và Đoàn Thanh niên công an tỉnh giai đoạn 2017 – 2019 về việc tuyên truyền phổ biến pháp luật trong học sinh, sinh viên. Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật; ngăn ngừa có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên. Chương trình đã triển khai các nội dung: Thực trạng học sinh, sinh viên sử dụng ma tuý, nguyên nhân và các tác hại; ý thức chấp hành luật giao thông trong học sinh, sinh viên; bạo lực học đường: Nguyên nhân, hậu quả; tình hình tội phạm trong giai đoạn hiện nay.

Tuyên truyền Pháp luật

Hỏi đáp giữa HSSV và Báo cáo viên

          Chương trình kết thúc đã để lại cho học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Nghề Đồng Khởi nhiều kinh nghiệm quý giá, góp phần giúp học sinh, sinh viên những kiến thức cần thiết để tự bảo vệ mình, bè bạn, gia đình và người thân.

 Trả lời