Đại hội Đoàn trường NK 2017-2019

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐỒNG KHỞI

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi lần V, nhiệm kỳ 2017-2019, bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội.

Ngày 27,28 tháng 4 năm 2017, tại Cơ sở II – Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi – Ấp 1, xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Nghề Đồng Khởi lần V, nhiệm kỳ 2017 – 2019.

Chủ đề Đại hội:

NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC, TÁC PHONG, KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP; XUNG KÍCH TÌNH NGUYỆN, XÂY DỰNG ĐOÀN VỮNG MẠNH; XỨNG DANH LỚP THANH NIÊN ĐỒNG KHỞI MỚI “YÊU NƯỚC – BẢN LĨNH – HIẾU THẢO – TÌNH NGUYỆN”; TỰ TIN SÁNG TẠO, LẬP THÂN, KHỞI NGHIỆP

* Khẩu hiệu hành động:

ĐOÀN KẾT – NĂNG ĐỘNG – KHÁT VỌNG – KHỞI NGHIỆP.

Một số hình ảnh Đại hội Đại biểu Đoàn trường, nhiệm kỳ 2017-2019

Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung UV BCH TW Đoàn – Tỉnh Uỷ viên – Bí thư tỉnh Đoàn, đồng chí Ngô Kim Phượng – Bí thư Đảng uỷ – Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghề Đồng Khởi và 120 đại biểu, đại diện cho 698 đoàn viên thanh niên trong toàn trường.

Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi lần IV, nhiệm kỳ 2014-2017, những thuận lợi, khó khăn, những mặt được, hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ vừa qua. Xây dựng phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường nhiệm kỳ 2017-2019, gắn với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của trường và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên. Kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn trường lần IV, nhiệm kỳ 2014-2017; bầu cử nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2019, Bầu Bí thư trực tiếp tại đại hội, Bầu đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre lần X nhiệm kỳ 2017 – 2019.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới gồm 19 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí. Đồng chí Lê Minh Dưỡng được bầu trực tiếp và đắc cử là Bí thư Đoàn trường, đồng chí Đinh Thị Kim Mỹ và Võ Thanh Tùng là Phó Bí thư Đoàn trường nhiệm kỳ 2017 – 2019; đồng thời Đại hội đã bầu đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre lần X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Đại hội đã xác định:

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2019 Đoàn cần tập trung công tác giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và niềm tin về mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc, khơi dậy và bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tinh thần cảnh giác cách mạng trong đoàn viên thanh niên.Triển khai các công trình, phần việc thanh niên thực hiện 2 phong trào “Xung kích, phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp. Nâng cao chất lượng chi đoàn, chất lượng đoàn viên; xây dựng, rèn luyện để đoàn viên thanh niên trở thành người thanh niên Đồng Khởi mới “Yêu nước – Bản lĩnh – Hiếu thảo – Tình nguyện” mang khát vọng làm giàu, thi đua học tập, tự xác định con đường khởi nghiệp, lập nghiệp trong tương lại. Xây dựng tổ chức Đoàn, quan trọng công tác phát triển Đoàn viên. Đoàn tích cực tham gia xây dựng Đảng, không chú trọng số lượng, chỉ chú trọng chất lượng, đặc biệt tìm những nhân tố ưu tú điển hình để giới thiệu lớp Đảng viên “Đồng Khởi mới”.

Tiếp tục triển khai và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống trong học sinh, sinh viên gắn với triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo lời Bác, Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030. Nắm chắc tình hình tư tưởng, định hướng dư luận trong thanh niên trường học. Đẩy mạnh sinh hoạt chính trị “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Tiếp tục triển khai sâu rộng và thực chất các phong trào: “Sinh viên 5 tốt”(khối cao Đẳng), “Học sinh 3 rèn luyện” (khối Trung cấp); Xây dựng hình ảnh nhà giáo trẻ “Tâm với nghề, nêu gương tốt, chuyên môn giỏi, tình nguyện tích cực, ứng xử văn minh”.

Đại hội đã thảo luận và xác định những nhiệm vụ trọng yếu, phù hợp với Đoàn viên thanh niên trường nghề với 03 phong trào và 01 chương trình: phong trào ”Sinh viên 5 tốt”, ”Học sinh 3 rèn luyện”; công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên; xây dựng hình mẫu người thanh niên Đồng Khởi “Yêu nước – Bản lĩnh – Hiếu thảo – Tình nguyện” với những nội dung cụ thể như: Phong trào “Tuổi trẻ trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi sáng tạo khởi nghiệp”; “Tuổi trẻ trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi tình nguyện tham gia xây dựng Nông thôn mới, Văn minh đô thị, bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Tuổi trẻ trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi chủ động, tự tin hội nhập quốc tế” và 01 chương trình hành động: Chương trình phát triển đoàn viên thanh niên về năng lực, nghề nghiệp, kỹ năng thực hành xã hội và sức khỏe.

Sau 02 phiên làm việc với sự tập trung trí tuệ, trách nhiệm đối với tuổi trẻ, với thanh niên, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường CĐN Đồng Khởi lần V, nhiệm kỳ 2017 – 2019 đã thống nhất các nội dung quan trọng mà Đại hội đã đặt ra, những phong trào, chương trình nhằm hướng vào nhiệm vụ chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, thanh niên nhà trường. Đại hội đã thành công tốt đẹp với sự quyết tâm cao và thống nhất một lòng.Trả lời