CHỌN HỆ ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Xét tuyển Trung cấp chính quy với các ngành nghề sau:

1. Cắt gọt kim loại
2. Công nghệ ô tô
3. Điện công nghiệp
4. Điện tử công nghiệp
5. Kỹ thuật Máy lạnh, ĐHKK
6. May thời trang
7. Quản trị mạng máy tính
8. Lập trình máy tính
9. Quản trị khách sạn
10. Hướng dẫn du lịch
11. Kế toán doanh nghiệp

Xét tuyển Trung cấp chính quy với các ngành nghề sau:

1. Cắt gọt kim loại
2. Công nghệ ô tô
3. Điện công nghiệp
4. Điện tử công nghiệp
5. Kỹ thuật Máy lạnh, ĐHKK
6. May thời trang
7. Quản trị mạng máy tính
8. Lập trình máy tính
9. Quản trị khách sạn
10. Hướng dẫn du lịch

Hằng quý xét tuyển các lớp hệ vừa làm vừa học, liên thông và bằng thứ 2 các ngành:

  1. Luật
  2. Kế toán
  3. Thú y
  4. Công nghệ thông tin
  5. Công nghệ kỹ thuật điện
  6. Công nghệ kỹ thuật ô tô

Hằng tháng, nhà trường mở các lớp ngắn hạn: Ứng dụng CNTT cơ bản, nâng cao; Anh văn A, B, Anh văn 6 bậc A2, B1, B2; Sửa chữa bảo trì máy may; Hàn, Tiện, Lái xe hạng A1, B2, C,…