Thời khóa biểu TCN tuần từ 20/4 đến 26/4/2015
Thời khóa biểu CĐN tuần từ 20/4 đến 26/4/2015
Thời khóa biểu Liên kết tuần từ 20/4 đến 26/4/2015
Thời khóa biểu TCN tuần từ 13/4 đến 19/4/2015
Thời khóa biểu CĐN tuần từ 13/4 đến 19/4/2015
Thời khóa biểu Liên kết tuần từ 13/4 đến 19/4/2015
Thông báo Tuyển gấp Kế toán
Thông báo Tuyển dụng ngành pha chế
Thông báo Tuyển dụng số 41.
Thông báo Tuyển dụng số 38.
Thông báo Tuyển dụng số 37.
Thông báo Tuyển dụng số 42.
Thông báo Tuyển dụng số 36.
Thông báo Tuyển dụng số 34.
Thông báo tuyển sinh các lớp Lái xe 2 bánh A1, A2
Thường xuyên tuyển sinh các lớp sơ cấp nghề năm 2015
Thông báo tuyển sinh lớp Nhật Ngữ
LỊCH ÔN TẬP THI TUYỂN SINH LỚP LIÊN THÔNG KẾ TOÁN, LIÊN THÔNG LUẬT LIÊN KẾT TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH ĐỢT 1 NĂM 2015
Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi liên kết với các trường cao đẳng, đại học tuyển sinh năm 2015.
Hội nghị cán bộ viên chức Trường cao đẳng nghề Đồng Khởi năm 2015.
Tuyển sinh đào tạo liên thông đại học ngành Giáo dục Tiểu học năm 2015
Tuyển lao động - chuyên ngành kế toán
Giới thiệu Trung tâm sát hạch lái xe
LỊCH THI SÁT HẠCH THÁNG 1/2015
Kết quả thi Tin học A ngày 18/8/2013
Kết quả thi Tin học B ngày 18/8/2013
Kết quả thi Anh văn B ngày 11/8/2013
BIỂU MẪU ĐẠI HỌC TRÀ VINH
XEM ĐIỂM THI ĐẠI HỌC TRÀ VINH
XEM LỊCH HỌC VÀ THI ĐẠI HỌC TRÀ VINH

LIÊN KẾT SITES
Tổng cục dạy nghề
Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
Sở giáo dục và đào tạo Bến Tre
Tâm sáng
Tìm việc làm
:: Xét tuyển Trung cấp nghề năm 2015

 Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi xét tuyển Trung cấp nghề năm 2015 nhu sau:

Xem chi tiết ...Ngày đăng: 3/27/2015 12:00:00 AM Tác giả: Trung tâm Tuyển sinh GTVL&XKLĐ

:: Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi liên kết với các trường cao đẳng, đại học tuyển sinh năm 2015.

 Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi liên kết với các trường cao đẳng, đại học trong nước tuyển sinh năm 2015 các lớp như sau:

Xem chi tiết ...Ngày đăng: 3/18/2015 12:00:00 AM Tác giả: Trung tâm Tuyển sinh GTVL&XKLĐ

:: Tuyển sinh đào tạo liên thông đại học ngành Giáo dục Tiểu học năm 2015

Tuyển sinh đào tạo liên thông đại học ngành Giáo dục Tiểu học năm 2015