Điểm thi hết môn khối Cao đẳng

Điểm thi hết môn

Trung tâm Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục nghề xin thông báo kết quả thi của các khối lớp Trung cấp trong thời gian gần đây.

Chú ý: Các bảng điểm đã thông báo với thời gian trên 02 tháng thì Ban quản trị Website sẽ gỡ khỏi trang thông báo này. Tất cả học sinh, sinh viên có nhu cầu cần xem lại Bảng điểm xin hãy liên hệ Trung tâm Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục nghề để được hỗ trợ.

1.      Cao đẳng nghề  Điện công nghiệp K9

2.      Cao đẳng nghề  Điện công nghiệp K10

3.      Cao đẳng nghề  Điện tử công nghiệp K8

4.      Cao đẳng nghề  Điện tử công nghiệp K10

5.      Cao đẳng nghề  Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí K8

6.      Cao đẳng nghề  Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí K9

7.      Cao đẳng nghề  Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí K10

8.      Cao đẳng nghề  Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí K11

9.      Cao đẳng nghề Quản trị mạng K8

10.      Cao đẳng Công nghệ Ôtô K5.2

11.    Cao đẳng nghề Công nghệ Ôtô K8

12.    Cao đẳng nghề Công nghệ Ôtô K9

13.    Cao đẳng Công nghệ Ôtô K10.1

14.    Cao đẳng Công nghệ Ôtô K10.2

15.    Cao đẳng nghề Cắt gọt kim loại K8

16.    Cao đẳng nghề Cắt gọt kim loại K9

17.    Cao đẳng Cắt gọt kim loại K10.1

18.    Cao đẳng Cắt gọt kim loại K10.2

19.    Cao đẳng nghề Quản trị khách sạn K8

20.    Cao đẳng Quản trị khách sạn K10

21.    Cao đẳng nghề May thời trang K8

22.    Cao đẳng nghề May thời trang K9

23.    Cao đẳng May thời trang K10