Điểm thi hết môn khối Trung cấp

Điểm thi hết môn

Trung tâm Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục nghề xin thông báo kết quả thi của các khối lớp Trung cấp trong thời gian gần đây.

Chú ý: Các bảng điểm đã thông báo với thời gian trên 02 tháng thì Ban quản trị Website sẽ gỡ khỏi trang thông báo này. Tất cả học sinh, sinh viên có nhu cầu cần xem lại Bảng điểm xin hãy liên hệ Trung tâm Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục nghề để được hỗ trợ.

 

1.  Trung cấp nghề Điện công nghiệp – K9 VH

2.  Trung cấp nghề Điện công nghiệp – K10 VH

3.  Trung cấp Điện công nghiệp – K11 VH

4.  Trung cấp nghề Kỹ thuật máy lánh & Điều hòa không khí – K9 VH

5.  Trung cấp nghề Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí – K10 VH

6. Trung cấp Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí – K11 VH

7. Trung cấp nghề Cắt gọt kim loại – K9 VH

8. Trung cấp nghề Cắt gọt kim loại – K10 VH

9.  Trung cấp Cắt gọt kim loại – K11 VH

10.  Trung cấp nghề Công nghệ Ôtô – K9 VH

11.  Trung cấp nghề Công nghệ Ôtô – K10 VH

12.  Trung cấp Công nghệ Ôtô – K11 VH1

13.  Trung cấp Công nghệ Ôtô – K11 VH2

14.  Trung cấp nghề May thời trang – K9 VH

15.  Trung cấp nghề May thời trang – K10 VH

16.  Trung cấp May thời trang – K11 VH

17. Trung cấp Quản trị mạng K11.1 – Châu Thành

18. Trung cấp Quản trị mạng K11.2 – Chợ Lách

19. Trung cấp May thời trang K11VH3 – Ba Tri

20. Trung cấp Điện công nghiệp K11.1 – TP.Bến Tre

21. Trung cấp May thời trang K11VH2 – Mỏ Cày Bắc

22. Trung cấp May thời trang K11.1 – Mỏ Cày Bắc

23. Trung cấp Điện công nghiệp K11VH2 – Mỏ Cày Bắc

24. Trung cấp Điện công nghiệp K11.1 – Mỏ Cày Bắc