Hội thảo khoa học cấp tỉnh năm 2018

Vào ngày 03/8/2018 tại Khu nghỉ dưỡng Mỹ An, trường đã phối hợp với Sở Lao động TB&XH thực hiện Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề trình độ trung cấp cho học sinh tại các trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện”.

Xuất phát từ thực tiễn nhiều năm qua tại tỉnh Bến Tre, việc phối hợp giữa các trường Cao đẳng, trung cấp nghề với các Trung tâm GDNN-GDTX của các huyện/TP có nhiều bước phát triển vượt bật. Trong công tác phối hợp giữa các trường đào tạo nghề với các Trung tâm GDNN-GDTX của các huyện/TP có những thuận lợi, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập.

Ông Đoàn Hải Nam – Phó giám đốc Sở Lao động TB&XH và cô Ngô Kim Phượng – Hiệu trưởng trường Cao đẳng Đồng Khởi chủ trì Hội thảo.

        Với mục tiêu tìm, ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề ở trình độ trung cấp nghề tại các Trung tâm GDNN-GDTX của các huyện/TP; Được sự đồng ý của UBND tỉnh Bến Tre, đồng thời dưới sự phối hợp của Sở Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng khoa học và công nghệ; Song song đó Trường Cao đẳng Đồng  Khởi rất vinh dự được cùng với Sở Lao động TB&XH đồng chủ trì Hội thảo Khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề trình độ trung cấp cho học sinh tại các trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện”.

Chương trình Hội thảo khoa học bao gồm

  1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
  2. Phát biểu khai mạc, chào mừng đại biểu.
  3. Báo cáo đề dẫn Hội thảo.
  4. Mời trình bày tham luận.
  5. Thảo luận.
  6. Báo cáo tổng kết, bế mạc Hội thảo.

Chương trình Hội thảo đã diễn ra với nhiều ý kiến tham dự thông qua các tham luận từ các đơn vị tham dự Hội thảo. Với sự làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, cùng với sự điều hành của chủ trì, phản biện từ các chuyên gia và thảo luận có chất lượng từ các đại biểu. Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp.Trả lời