KẾT QUẢ XÉT TUYỂN NGÀNH LUẬT VÀ KẾ TOÁN LIÊN KẾT ĐH TRÀ VINH ĐỢT XÉT TUYỂN THÁNG 3 NĂM 2020

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN NGÀNH LUẬT VÀ KẾ TOÁN LIÊN KẾT ĐH TRÀ VINH ĐỢT XÉT TUYỂN THÁNG 3 NĂM 2020

1. VLVH ngành Luật.

2. Liên thông từ trung cấp lên đại học ngành Luật.

3. Văn bằng 2 ngành Luật.

4. Liên thông từ trung cấp lên đại học ngành Kế toán.

5. Liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành Kế toán.Trả lời