Qui định Tổ chức học lại, học bồi dưỡng, thi lần 2, thi cải thiện điểm đối với học sinh – sinh viên hệ Cao đẳng và Trung cấp

QUI ĐỊNH

Tổ chức học lại, học bồi dưỡng, thi lần 2, thi cải thiện điểm  đối với học sinh – sinh viên hệ Cao đẳng và Trung cấpTrả lời