QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN ĐỢT XÉT TUYỂN THÁNG 8/2018

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN ĐỢT XÉT TUYỂN THÁNG 8/2018

1. Liên thông từ trung cấp lên đại học ngành Luật.

  • Thời khóa biểu áp dụng cho lớp liên thông Luật

2. VLVH ngành Luật.

  • Thời khóa biểu áp dụng cho lớp VLVH Luật

3. Liên thông từ trung cấp lên đại học ngành Kế toán.

4. Liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành Kế toán.

5. Liên thông từ trung cấp lên đại học ngành Quản trị văn phòng.Trả lời