QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN NGÀNH LUẬT ĐỢT XÉT TUYỂN THÁNG 6/2018

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN NGÀNH LUẬT ĐỢT XÉT TUYỂN THÁNG 6/2018

* Nhà trường còn tiếp tục nhận hồ sơ cho đợt xét tuyển tháng 7/2018.

1. Liên thông từ trung cấp lên đại học ngành Luật.

2. VLVH ngành Luật.

3. Văn bằng 2 ngành Luật.Trả lời