QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN NGÀNH LUẬT ĐỢT XÉT TUYỂN THÁNG 7/2018

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN NGÀNH LUẬT ĐỢT XÉT TUYỂN THÁNG 7/2018

1. Liên thông từ trung cấp lên đại học ngành Luật.

2. VLVH ngành Luật.

3. Văn bằng 2 ngành Luật.Trả lời