Thông báo lịch thi Lái xe các hạng: A1, A2, B2, C

Thông báo của Trung tâm Sát hạch Lái xe

LÁI XE 2 BÁNH HẠNG A1:

– Ngày học: 08/7/2016

– Ngày thi: 13/7/2016

Để tham gia học và thi sát hạch Lái xe các hạng: A1, A2, B2, C, D, E bạn có thể đăng ký trực tuyến tại đây!Trả lời