TUYỂN SINH VIÊN THỰC TẬP TAY NGHỀ CAO TẠI HÀN QUỐC

 

Ký biên bản ghi nhớ giữa Trường Cao đẳng Đồng Khởi và trường Cao đẳng SeoJeong – Hàn Quốc

 Trả lời