Ban giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐỒNG KHỞI

1. Cô Ngô Kim Phượng, sinh năm 1966 – Thạc sĩ Quản lý Giáo dục – Cử nhân Kinh tế –  Hiệu Trưởng

Cô tham gia công tác từ năm 1987 tại Công ty dịch vụ kỹ thuật cây trồng thị xã Bến tre.

Năm 1996 – 2004 chuyển công tác về Trung tâm Dịch vụ Việc Làm thuộc Liên Đòan Lao Động tỉnh Bến Tre, kiêm nhiệm nhiều chức vụ: Kế toán, Trưởng phòng Hành chính, Kế họach, Tài vụ.

Năm 2004 được đề bạt làm phó Hiệu trưởng Trường Dạy nghề Số 4, trường Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề Đồng Khởi.

Ngày 01/09/2015 Cô được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng nhà trường.

2. Thầy Ngô Quốc Phong, sinh năm 1977 – Thạc sĩ Giáo dục – Kỹ sư Kỹ thuật Điện, Điện tử – Phó Hiệu Trưởng 1

Thầy tham gia công tác từ tháng 11/2000, đảm nhận nhiều chức vụ: Giáo viên, Trưởng phòng Đào Tạo, Giám đốc Trung tâm GTVL&XKLĐ.

Tháng 11/2010 được đề bạt làm Phó Hiệu Trưởng trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi cho đến nay.

3. Cô Huỳnh Thị Thùy Trang, sinh năm 1977 – Cử nhân kinh tế – Ngành tài chính kế toán – Phó Hiệu Trưởng 2

Cô tham gia công tác từ tháng 12/2001, đảm nhận nhiều chức vụ: Trưởng phòng Hành chính – Quản trị, Trưởng Phòng Tài vụ.

Ngày 01/09/2015 được đề bạt làm Phó Hiệu Trưởng trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi cho đến nay.Trả lời

Demos

Color Skin

Header Style

Nav Mode

Layout

Wide
Boxed