Khoa Cơ khí

Khoa Cơ khí

1 . Lịch sử phát triển của khoa cơ khí

Được thành lập tháng 02 năm 2007 với nhiệm vụ đào tạo người học nghề từ trình độ sơ cấp, trung cấp các nghề Hàn, Cắt gọt kim loại, Sửa chữa môtô xe máy, Công nghệ ôtô. Cùng với sự phát của xã hội đặc biệt là sự phát triển của Trường theo quyết định thành lập trường Cao Đẳng nghề Đồng Khởi từ năm học 2008-2009 mở rộng đào tạo hệ Cao Đẳng nghề Cắt gọt kim loại, Công nghệ ôtô. Hiện nay, ngành Công nghệ Ôtô là ngành trọng điểm khu vực ASEAN.

Xu hướng phát triển đào tạo trong thời gian tới tập trung đào tạo hệ Cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề Hàn công nghệ cao, Tiện – phay CNC đáp ứng đủ khả năng làm việc trong nước và xuất khẩu lao động. Không ngừng đổi mới tư duy, tiếp cận khoa học công nghệ áp dụng vào quá trình dạy học nhằm cung cấp cho sinh các kiến thức và kỹ năng nghề để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

2. Nhiệm vụ và chức năng của Khoa Cơ Khí

– Đào tạo bậc Cao đẳng nghề (3 năm): Ngành Cơ khí (Cắt gọt kim loại) và Ngành Công Nghệ ôtô.
– Đào tạo bậc Trung cấp nghề (hệ 2 và 3 năm): Ngành Cơ khí (Cắt gọt kim loại) và Ngành Công Nghệ ôtô
– Đào tạo liên thông từ Trung cấp nghề lên Cao đẳng nghề (1 năm): Ngành Cơ khí (Cắt gọt kim loại) và Ngành Công Nghệ ôtô
– Đào tạo Sơ cấp nghề: (từ 03 đến 06 tháng) các ngành: Cơ khí (tiện, phay, bào), Hàn, Sửa chữa xe gắn máy, Sửa chữa ôtô, Sửa chữa máy nổ.

3. Tổ bộ môn trong Khoa Cơ Khí

– Tổ Cắt gọt kim loại: đào tạo các học phần thuộc lĩnh vực cơ khí cắt gọt kim loại và các môn cơ sở. Tổ chức dạy các môđun nghề cho ngành cắt gọt kim loại

– Tổ bộ môn Cơ khí động lực: đào tạo các học phần thuộc lĩnh vực cơ khí ô tô. Tổ chức dạy các môđun nghề Công nghệ ôtô

4. Hệ đào tạo

– Hệ Cao đẳng nghề được cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề;
– Hệ Trung cấp nghề được cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề;
– Hệ sơ cấp nghề được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề.1 phản hồi

Trả lời

Demos

Color Skin

Header Style

Nav Mode

Layout

Wide
Boxed