Khoa Khoa học Cơ sở cơ bản

KHOA KHOA HỌC CƠ SỞ CƠ BẢN

1. Lịch sử hình thành và phát triển

Khoa Khoa Học Cơ sở – Cơ bản được thành lập theo Quyết định số 26/QĐ-TCĐN ngày 28/02/2009 của Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề Đồng Khởi nay là Trường cao đẳng nghề Đồng Khởi. Qua quá trình họat động của khoa ngày càng phát triển, góp phần vào sự phát triển chung của nhà trường.

Khoa Khoa học Cơ sở Cơ bản2. Cơ cấu, chức năng nhiệm vụ

Cơ cấu tổ chức: Với 7 giáo viên cơ hữu có trình độ từ đại học và sau đại học, đều có kinh nghiệm thực tế, thâm niên giảng dạy, tâm huyết với nghề.

 Chức năng nhiệm vụ: Quản lý và đào tạo các lớp thuộc hệ trung cấp và cao đẳng chuyên ngành kinh tế (kế toán, quản trị doanh nghiệp, thương mại dịch vụ…) các lớp văn hóa dành cho học sinh học nghề hệ 3 năm, tham gia giảng dạy các môn chuyên ngành các khoa khác theo yêu cầu của nhà trường. Bên cạnh công tác chuyên môn khoa còn thường xuyên liên hệ với các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận thực tế và việc làm khi ra trrường.

3. Định hướng phát triển

Thời gian tới khoa sẽ mở một số ngành nghề đào ngắn hạn sau:

– Ôn thi đại học

– Chứng chỉ kế toán trưởng

– Chứng chỉ báo cáo thuế

4. Cơ hội việc làm

– Hành nghề kế toán tại doanh nghiệp và các tổ chức

– Quản trị doanh nghiệp

– Tự thành lập và điều hành doanh nghiệpTrả lời

Demos

Color Skin

Header Style

Nav Mode

Layout

Wide
Boxed