Khoa Du lịch

Khoa Du Lịch

Với hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao Đẳng Đồng Khởi đã có những đóng góp quan trọng trong việc đào tạo và cung cấp các cán bộ trong nhiều ngành nghề. Uy tín và vị trí của nhà trường đã ngày càng khẳng định vững chắc, thu hút sự chú ý quan tâm của người học, nhằm đáp ứng kịp thời sự phát triển của đất nước trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Khoa Du Lịch
Khoa Du Lịch

Những năm gần đây ngành du lịch Việt Nam khá phát triển. Vì vậy, để tăng số lượng cũng như chất lượng đội ngũ nhân viên phục vụ trong các lĩnh vực du lịch, Trường Cao Đẳng Đồng Khởi đã mở ba mã ngành đào tạo: Hướng dẫn du lịch, Quản trị Khách sạn và Kỹ thuật chế biến món ăn.
Về chương trình đào tạo của ba chuyên ngành này thực hiện theo chương trình của Bộ LĐTB & XH. Chương trình đào tạo ở hệ cao đẳng là 3 năm, hệ trung cấp là 2 năm, sơ cấp từ 3 – 6 tháng. Cơ bản các chương trình này phù hợp với nhu cầu đào tạo nhân lực về du lịch trong nước.
Về đội ngũ giáo viên chuyên ngành về du lịch hiện nay cơ bản đều được đào tạo chính quy và bài bản, bên cạnh đó nhà trường còn mời thêm các giáo viên ở các trường bạn, các chuyên gia trong các lĩnh vực du lịch đến giảng dạy một số môn liên quan.
Cùng với xu thế phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch hiện nay thì mô hình đào tạo ngày càng được mở rộng theo hướng “cung” và “cầu”. Chính vì vậy mô hình đào tạo các ngành Hướng dẫn du lịch, Quản trị Khách sạn và Kỹ thuật chế biến món ăn của Khoa du lịch đang được đào tạo theo hướng tích cực, bám sát thực tế về nhu cầu lao động của địa phương nói riêng cũng như nhu cầu về lao động của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch nói chung.Trả lời

Demos

Color Skin

Header Style

Nav Mode

Layout

Wide
Boxed