Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị

Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị

1. Chức năng:

Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác tổ chức, hành chính và quản trị.

Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị2. Nhiệm vụ:

+ Xây dựng kế hoạch biên chế, nhân sự, lập quy hoạch cán bộ viên chức theo yêu cầu phát triển của đơn vị.

+ Đề nghị đề bạt, bổ nhiệm, nâng lương, điều động, miễn nhiệm, cử đi học, tuyển nhân sự theo sự phân cấp quản lý cán bộ.

+ Phổ biến, hướng dẫn kiểm tra thực hiện các chính sách chế độ của Đảng và Nhà nước có liên quan trực tiếp tới cán bộ viên chức, người lao động.

+ Tổ chức quản lý cán bộ viên chức và người lao động, kiểm tra việc chấp hành quy chế làm việc, kỷ luật lao động.

+ Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.

+ Thực hiện công tác tham mưu tổng hợp; Quản lý sử dụng con dấu của Trường, làm công tác văn thư lưu trữ.

+ Tổ chức hướng dẫn và tiếp khách đến làm việc với trường.

+ Tổ chức thực hiện công tác thường trực bảo vệ cơ quan, đảm bảo trật tự an ninh trong nhà trường.

+ Tổ chức thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy theo đúng Pháp lệnh phòng cháy chữa cháy và sự hướng dẫn chỉ đạo của công an địa phương.

+ Quản lý, sử dụng có hiệu quả và có kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa kịp thời cơ sở vật chất của trường, đất đai. Quản lý theo dõi tình hình sử dụng điện, nước, phân tích biến động và đề xuất giải pháp khắc phục.

+ Quản lý và điều hành xe ô tô đáp ứng kịp thời các yêu cầu công tác.

+ Triển khai và tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường, quản lý, chăm sóc các loại cây xanh, bồn hoa, cây cảnh trong toàn trường.

Liên lạc:

Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị, Trường Cao đẳng Đồng Khởi – 17A4, Quốc lộ 60, Phường phú tân, Tp. Bến Tre

+ Điện thoại  0275.3822.194

+ Fax:  0275.3826.938

+ Email:  cdndongkhoibt@gmail.comTrả lời

Demos

Color Skin

Header Style

Nav Mode

Layout

Wide
Boxed