Điểm thi hết môn khối Cao đẳng

Điểm thi hết môn

Trung tâm Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục nghề xin thông báo kết quả thi của các khối lớp Trung cấp trong thời gian gần đây.

Chú ý: Các bảng điểm đã thông báo với thời gian trên 02 tháng thì Ban quản trị Website sẽ gỡ khỏi trang thông báo này. Tất cả học sinh, sinh viên có nhu cầu cần xem lại Bảng điểm xin hãy liên hệ Trung tâm Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục nghề để được hỗ trợ.

Cao đẳng nghề  Điện công nghiệp K9

Cao đẳng Điện công nghiệp K10

Cao đẳng  Điện công nghiệp K11

Cao đẳng  Điện công nghiệp K12

Cao đẳng  Điện công nghiệp K13

Cao đẳng Điện tử công nghiệp K10

Cao đẳng Điện tử công nghiệp K13

Cao đẳng nghề Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí K9

Cao đẳng Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí K10

Cao đẳng Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí K11

Cao đẳng Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí K12

Cao đẳng Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí K13.1

Cao đẳng Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí K13.2

Cao đẳng nghề Công nghệ Ôtô K9

Cao đẳng Công nghệ Ôtô K10.1

Cao đẳng Công nghệ Ôtô K10.2

Cao đẳng Công nghệ Ôtô K11

Cao đẳng Công nghệ Ôtô K12

Cao đẳng Công nghệ Ôtô K13.1

Cao đẳng Công nghệ Ôtô K13.2

Cao đẳng nghề Cắt gọt kim loại K9

Cao đẳng Cắt gọt kim loại K10.1

Cao đẳng Cắt gọt kim loại K10.2

Cao đẳng Cắt gọt kim loại K11

Cao đẳng Cắt gọt kim loại K12

Cao đẳng Cắt gọt kim loại K13

Cao đẳng Quản trị khách sạn K10

Cao đẳng Quản trị khách sạn K11

Cao đẳng Quản trị khách sạn K12

Cao đẳng Quản trị khách sạn K13

Cao đẳng Quản trị mạng K11

Cao đẳng Quản trị mạng K13

Cao đẳng Lập trình máy tính K12

Cao đẳng Lập trình máy tính K13

Cao đẳng nghề May thời trang K9

Cao đẳng May thời trang K10

Cao đẳng May thời trang K11

Cao đẳng May thời trang K12

Cao đẳng May thời trang K13

Demos

Color Skin

Header Style

Nav Mode

Layout

Wide
Boxed