Điểm thi hết môn khối Trung cấp

Điểm thi hết môn

Trung tâm Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục nghề xin thông báo kết quả thi của các khối lớp Trung cấp trong thời gian gần đây.

Chú ý: Các bảng điểm đã thông báo với thời gian trên 02 tháng thì Ban quản trị Website sẽ gỡ khỏi trang thông báo này. Tất cả học sinh, sinh viên có nhu cầu cần xem lại Bảng điểm xin hãy liên hệ Trung tâm Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục nghề để được hỗ trợ.

Trung cấp nghề Điện công nghiệp – K10 VH

Trung cấp Điện công nghiệp – K11 VH

Trung cấp Điện công nghiệp – K12 VH1

Trung cấp Điện công nghiệp – K12 VH2

Trung cấp Điện công nghiệp K13VH1

Trung cấp Điện công nghiệp K13VH2

Trung cấp Điện công nghiệp K14.1

Trung cấp Điện công nghiệp K14.2

Trung cấp nghề Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí – K10 VH

Trung cấp Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí – K11 VH

Trung cấp Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí – K12 VH1

Trung cấp Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí – K12 VH2

Trung cấp Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí – K13 VH1

Trung cấp Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí – K13 VH2

Trung cấp Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí – K14.1

Trung cấp Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí – K14.2

Trung cấp nghề Cắt gọt kim loại – K10 VH

Trung cấp Cắt gọt kim loại – K11 VH1

Trung cấp Cắt gọt kim loại – K11 VH2

Trung cấp Cắt gọt kim loại – K11 VH3

Trung cấp Cắt gọt kim loại – K12 VH1

Trung cấp Cắt gọt kim loại – K12 VH2

Trung cấp Cắt gọt kim loại – K13 VH1

Trung cấp Cắt gọt kim loại – K13 VH2

Trung cấp Cắt gọt kim loại – K14.1

Trung cấp Cắt gọt kim loại – K14.2

Trung cấp nghề Công nghệ Ôtô – K10 VH

Trung cấp Công nghệ Ôtô – K11 VH1

Trung cấp Công nghệ Ôtô – K11VH2

Trung cấp Công nghệ Ôtô – K12VH1

Trung cấp Công nghệ Ôtô – K12VH2

Trung cấp Công nghệ Ôtô – K13VH1

Trung cấp Công nghệ Ôtô – K13VH2

Trung cấp Công nghệ Ôtô – K14.1

Trung cấp Công nghệ Ôtô – K14.2

Trung cấp nghề May thời trang – K10 VH

Trung cấp May thời trang – K11VH

Trung cấp May thời trang – K12VH1

Trung cấp May thời trang – K13VH1

Trung cấp May thời trang – K14

Trung cấp Quản trị khách sạn K12VH1

Trung cấp Quản trị khách sạn K13VH

Trung cấp Quản trị khách sạn K14

Trung cấp Quản trị mạng K12VH1

Trung cấp Quản trị mạng K12VH2

Trung cấp Quản trị mạng K13VH

Trung cấp Quản trị mạng K14.1

Trung cấp Quản trị mạng K14.2

Trung cấp May thời trang K12VH1

Trung cấp May thời trang K11VH2 – Mỏ Cày Bắc

Trung cấp May thời trang K11.1 – Mỏ Cày Bắc

Trung cấp Điện công nghiệp K11VH2 – Mỏ Cày Bắc

Trung cấp Điện công nghiệp K11.1 – Mỏ Cày Bắc

Trung cấp Điện công nghiệp K11.1 – TP.Bến Tre

Trung cấp Quản trị mạng K11.1 – Châu Thành

Trung cấp Quản trị mạng K11.2 – Chợ Lách

Trung cấp May thời trang K11VH3 – Ba Tri

Demos

Color Skin

Header Style

Nav Mode

Layout

Wide
Boxed