Sứ mạng

Sứ mạng, mục tiêu, phương châm và khẩu hiệu của Trường Cao đẳng Đồng Khởi

Sứ mạng

Trường Cao đẳng Đồng Khởi là cơ sở đào tạo, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động nhằm đào tạo nguồn nhân lực trình độ tay nghề cao, trình độ tư sơ cấp, trung cấp đến cao đẳng nghề, kể cả việc liên thông nâng lên đại học. Nhà trường còn tham gia nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, phục  vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa tỉnh nhà và một số tỉnh lân cận.

Tập thể nhà trườngMục tiêu

Giai đoạn 1998 đến 2005: Xây dựng nhà trường từng bước đi lên từ một Trung tâm Xúc tiến việc làm thành một trường trung cấp nghề.

Giai đoạn 2006 đến 2008: Xây dựng hoàn chỉnh các cơ sở thuộc nhà trường, hoàn thiện về đội ngũ cán bộ, giảng viên và trang thiết bị hiện đại. Bước phát triển vượt bậc là nâng từ trường trung cấp thành trường cao đẳng nghề.

Giai đoạn từ 2009 đến 2017: Giai đoạn mở rộng qui mô, từng bước phát triển, chuyển sang giai đoạn mới, không còn sự phân biệt trường nghề và trường chuyên nghiệp với tên mới là Trường Cao đẳng Đồng Khởi.

Mục tiêu chiến lược của nhà trường từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo: Phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục đào tạo nghề nghiệp đa ngành, đa nghề, lấy giáo dục đạo đức, giáo dục nhân văn, giáo dục kỹ năng nghề làm nền tảng. Nhà trường là cơ sở đào tạo nguồn lao động chất lượng cao đáp ứng tốt cho nhu cầu của xã hội, hướng đến đào tạo nguồn nhân lực có trình độ Quốc tế trong tâm thế đứng trước những thuận lợi cũng như những thách thức của nền kinh tế hội nhập giữa các nước.

Phương châm

Đáp ứng tốt nhu cầu xã hội, nâng cao kiến thức, kỹ năng, thái độ của học sinh, sinh viên, tăng cường thực tập thực tế “Học đi đôi với hành”, giới thiệu việc làm học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Khẩu hiệu

“Tất cả vì việc làm và thu nhập của học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp! “.

 

Trường Cao đẳng Đồng Khởi

Cơ sở 1:17A4, Quốc lộ 60, Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Cơ sở 2: Ấp 1, Xã Lương Hòa, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

Làm việc từ Thứ 2 – Chủ nhật 7h-11h, 13h-17h

Điện thoại: 0275 3 822 194 – 0275 3 644 639 – Email: cdndongkhoibt@gmail.com

Demos

Color Skin

Header Style

Nav Mode

Layout

Wide
Boxed